HOLISTIC PULSING

 

Holistic Pulsing is een vorm van massage waarbij de pulsee (degene die gepulst wordt) gewiegd wordt, liggend op de behandeltafel. Bij deze massage houd je je kleding aan. 

Korte samenvatting van de visie van Tovi Browning (grondlegger) in de vorm van enkele citaten uit haar boek Holistic Pulsing.

De zachte en wonderbaarlijke behandelmethode:

  • De kracht van Holistic Pulsing schuilt in de zachtheid van deze behandelvorm. Zelfs het opheffen van de diepste blokkades gebeurt ongedwongen en zonder traumatische effecten. We zijn al veel te lang geïndoctrineerd met de fabel dat een remedie bitter moet smaken of pijn moet doen, alsof de enige effectieve therapie een onaangename therapie moet zijn. 
  • We kunnen ons afvragen hoe goed pijn wel voor ons is. We zijn zo verslaafd aan pijn, dat we geneigd zijn het feit uit het oog te verliezen dat waarachtige genezing nooit door bestraffing, maar door liefde tot stand wordt gebracht. 
  • Het zenuwstelsel reageert trouwens heel wat gunstiger op genot dan op pijn. Als het zenuwstelsel eenmaal genot heeft ervaren, streeft het altijd naar herhaling. 
  • Omdat Holistic Pulsing zo aangenaam is, is dat op zichzelf al bevorderlijk voor genezing. En het heeft zo'n krachtige uitwerking, omdat er absoluut geen kracht aan te pas komt. Wanneer er niets wordt geforceerd, is er ook geen noodzaak tot weerstand bieden, zodat de toegangsweg vrij en open is en de genezende invloed onbelemmerd door kan dringen in de diepste lagen. 
  • De basis van Holistic Pulsing bestaat uit ritmische bewegingen. Gedurende de hele therapie sessie wordt het lichaam van de pulsee geheel of gedeeltelijk in ritmische beweging gehouden. Dit berust op het principe dat overal waar beweging ophoudt stagnatie en verval optreden. Wij leven, maar overal waar we geblokkeerd zijn treedt stagnatie op. 
  • Zelfs ons eerste begin werd gekenmerkt door ritmische beweging, toen we werden gevormd in de warme, pulserende moederschoot. Haar lichaamsvochten stroomden in en uit en haar innerlijke ritmes omgaven ons terwijl we draaiden en uitdijden en ons strekten en samentrokken.
  • Water is een genezend element voor ieder van ons, per slot van rekening bestaan we zelf voor zo'n tachtig procent uit water, net als het aardoppervlak zelf. Water heeft ons veel te leren en te geven. 
  • Het sleutelwoord is "LIEFDE". Holistic Pulsing draait om de onvoorwaardelijke liefde die we ons lichaam al eeuwenlang hebben onthouden. Het eist niets, het forceert niets, het vraagt om niets en het probeert zelfs niets te veranderen en dat alleen al is het begin van alle zachtmoedige wonderen die zich bij Holistic Pulsing openbaren. 
  • Het lichaam neemt bij Holistic Pulsing een zeldzame ereplaats in. Om ons te helpen innerlijke vrede, harmonie, verlichting of wat dan ook te verwerkelijken, staat Holistic Pulsing er op dat we dit dóór ons lichaam bereiken. Want deze behandelwijze erkent dat we iets dergelijks nooit tot stand kunnen brengen als we ons van onze "bodymind" (ons lichaamsbewustzijn) hebben afgesneden.
  • Zonder deze connectie met ons lichaam kunnen we nooit echt gecentreerd zijn, aangezien ons lichaam zelf het centrum is van al onze aardse ervaringen. 

 

Tot slot: uit ervaring weet ik dat een benadering waarin niets "moet" en waar dus vanuit een liefdevolle en respectvolle behandeling omgegaan wordt met de pulsee, er een band van vertrouwen en veiligheid kan ontstaan. De pulsee kan spanningen los gaan laten en kan komen tot ontspanning en van daaruit zo nodig tot heling. 

Wanneer ik daarbij het oordeel los laat, ontstaat er zowel voor de pulsee als voor mezelf veel ruimte om te laten zien en te zijn wie je echt bent.